001 002 003 004

Despre noi

Societatea NEW AMON ELECTRIC S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2003, cu sediul în Tîrgu Mureş, proprietatea a două asociaţi cu număr de acţiuni egale.

În primii ani, societatea se ocupa cu proiectarea de instalaţii electrice de joasă tensiune, dar pe parcursul anilor societatea se extinde atât ca număr de angajaţi cât şi ca domeniu de lucru.

Societatea începe să proiecteze şi să execute dulapuri de comandă electrică, sisteme de filtrare a aerului, ventilaţie şi climatizare, respectiv automatizarea acestor sisteme. Treptat, activitatea principală, de bază a societăţii devine execuţia, montajul şi întreţinerea a instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

Din anul înfiinţării societăţii şi până în prezent suntem preocupaţi permanent de a deservi un număr cât mai mare de clienţi cu servicii de calitate.

O parte organică a strategiei generale de dezvoltare a societăţii o reprezintă asigurarea unui nivel de calitate superior şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.

Pentru atingerea acestor obiective societatea a implementat şi îmbunătăţeşte în continuu sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2001. Totodată, în sensul asigurării calităţii serviciilor noastre către clienţi, am semnat un contract de colaborare comercială începând cu anul 2007, cu firma SCHNEIDER Electric România, unul dintre cele mai mari producători de echipamente şi aparataje electrice, contract pe parte de joasă tensiune şi automatizare HVAC respectiv aplicaţii industriale.

Societatea noastră este atestată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.), pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare, pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV, atestat ce este valabil până în anul 2013.

Dispunem de un staf tehnic şi electricieni profesionişti, cu o dotare tehnică şi tehnică de calcul cu care putem garanta calitatea lucrărilor noastre.

Parteneri

Proenerg Schneider Electric Siemens Romania Bioeel Gedeon Richter Wurth Romania